top of page

Kjenner du på uro eller undring?

Trenger du en å snakke med?

Kjenner du på uro eller undring? Trenger du en å snakke med?

 

Livet kan kjennes tungt. Uforutsette hendelser kan treffe hardt og uønskede fastlåste mønstre over tid, kan tynge deg ned. Da er det godt å snakke med en som har deg i fokus. Jeg kan tilby samtaleterapi i trygge omgivelser. 

Temaer kan f.eks være:
 • vanskelige relasjoner

 • lav selvtillit

 • er det vanskelig å kommunisere?

 • fastlåste mønstre

 • viktige valg

 • nedstemthet

 • identitetsspørsmål

 • skyld og skam

 • sorg

 • ensomhet

 • kulturelle forskjeller

 • samlivsbrudd

 • vonde minner

 • mangel på motivasjon

 • grensesetting

 • sykdom og funksjonsnedsettelse

 • forhold til kropp

 • det å være pårørende

 • eksistensielle spørsmål

 
Min metode:

Du bringer inn det du ønsker å snakke om. Etter vårt første møte, så avgjør du om det kjentes riktig for deg å samtale med meg. Jeg har også andre terapeuter i mitt nettverk som jeg kan evt. anbefale deg. Nyere forskning viser at nettopp klient/terapeut relasjonen er det viktigste verktøyet for at endring og heling skal skje.

Velger du å fortsette hos meg, så vil jeg støtte og utfordre deg på veien. Veien kan være lang og vond, men med bevisstgjøring og støtte vil endring gjerne skje.

 

Gestalt ligger innenfor humanistisk psykologi, det er tysk og kan oversettes til "et meningsfylt hele". Vi tenker helhetlig; tanke, kropp, følelser, og at vi befinner oss i relasjon til andre mennesker og andre settinger. Jeg vil møte deg fordomsfritt her og nå, og sammen utforsker vi påvirkning og hva som skjer i møte med andre. Vi ser på behov, begrensninger, muligheter og fremtidige valg.

 

For at endring skal skje, og at vi skal kunne tilegne oss ny kunnskap, må trygghet ligge til grunn. Dette vil jeg tilby deg. Jeg er opptatt av hvordan det oppleves å være akkurat deg i verden. 

"Life is about Being and Becoming"

- Carl Rogers 

VIDEOER

Hva er gestaltterapi?

Informasjonsvideo fra NGI 2014

Hva er gestaltterapi?

Hva er gestaltterapi?

Spill video

Mitt yrke: Gestaltterapeut
Samarbeid NGI/NRK 2018