top of page

Om

Min bakgrunn

Jeg har en bachelor i klinisk psykologi fra London South Bank University (LSBU), og høyskolekandidat MNGF Gestaltterapeut fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI). Begge er godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Jeg har jobbet og studert i storbyer i Canada og i England, og har innsikt i flerkulturelle samfunn og familier. 

Jeg har erfaring med temaer som depresjon, angst, rus, psykose, hjemløshet, krise, overgrep, mobbing, alvorlig sykdom og fysiske handicap, spiseforstyrrelser, sorg, ensomhet og følelse av meningsløshet.

Du trenger ikke henvisning fra lege, men jeg samarbeider gjerne med legen din om du ønsker det. Jeg har kort ventetid. Alle aldersgrupper er velkommen. Jeg tar samtalen like gjerne på engelsk som på norsk.

 

Velkommen til Vibeke på Gaarder Gestalt Psykoterapi !

bottom of page